Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2012

personne
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— 'Bliźniaczo samotni'- K.Nosowska
Reposted fromnowelovestory nowelovestory vialexxie lexxie
personne
Co dzień umieramy po trochu, ale co dzień i żyjemy też o dzień dłużej. Nie ma unicestwienia, a kto nic nie chce zatrzymać, posiada wszystko.
— E.M.Remarque - "Cienie w raju"
Reposted fromptak ptak vialexxie lexxie
personne
„Wszystko miało zacząć się jutro.
Od jutra świat miał być dobry. Jutro miałam postanowić, zmienić, zobaczyć. Jutro miał być lepszy dzień.
Nigdy dzisiaj.”
— Katarzyna Grochola
Reposted fromunr-eal unr-eal vialexxie lexxie
2161 197b
personne
personne
5130 afa5 500
personne
6332 cdd7 500
London
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer vialexxie lexxie
personne
minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło;
czas dla mnie w miejscu przystanął;
takie jest, chłopcy, takie jest piekło

na odgłos kroków po schodach
serce wciąż skacze do gardła,
że może jednak to ona
— Edward Stachura
Reposted fromIkuszka Ikuszka vialexxie lexxie
personne
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy

July 02 2012

personne
personne
0835 c9bc
Reposted fromkoagulant koagulant viaunmadebeds unmadebeds
personne
3764 befe
Reposted fromhearted hearted viaunmadebeds unmadebeds
personne
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialexxie lexxie
personne
6136 dbdd 500
Keith (2008)
Reposted fromeazyi eazyi vialittle-things little-things
personne
Jeśli ktoś Ci zarzuca apatię i ignorancję, odpowiedz: Może... Nie wiem... Gówno mnie to obchodzi.
— Winston Groom
personne
9851 15d9
Reposted fromdoedeer doedeer viaBlackMelancholy BlackMelancholy
personne
Chcemy kochać i być kochani, ale z drugiej strony pragniemy być samotni. To jest przecież popierdolone.
Reposted fromappreciation appreciation vialexxie lexxie
personne
Boję się, że Ty wcale tego moje kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromimponderabilia imponderabilia vialexxie lexxie
personne
Odległość nie jest miarą oddalenia.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromonlooker onlooker vialexxie lexxie
personne
5528 d366
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl